2012. április 30., hétfő

széll jegyzet

Néhai Széll ( legénykori nevén Moszkva ) Kálmán forog a sírjában. Nem elég, hogy a tér átnevezését is nehezen nyelték le a polgárok, de ez a kettőpontnullásszéllkálmánterv már több a soknál. Piti adók adó hátán, de azért ez még nem megszorítás. Az majd ezek után jön.

2012. április 27., péntek

pősze

Belharc az extrém jobbnál. Pősze Lajos után sündörgött egy újabb honszomorító "atya". Pősze a "Balszerencsejáték Rt,-t" sem rendhagyó módon hagyta el. Ugyanígy távozott a pártjából is. Ergo, Pősze pösszeférhetetlen.

2012. április 24., kedd

tábori posta

Nagybátyámat 1942-ben elhurcolták munkaszolgálatra a Don kanyarba. Az utolsó információ szerint egy Arhangelszkoje nevű településen látták életben. Azután eltűnt. A legelején még fotópapíron sokszorosított képeslapokat küldött. Azért teszem ezt közszemlére, mert kis hazánkban megint sokan szívesen hallgatják a náci bakancsok csattogását.

ikon

A hatvanas években ikonfestésből akartam kiegészíteni gyatra jövedelmem. Kísérleteimet Pajtás fényképezőgéppel rögzítettem és a speizban előhívtam a képeket. Így kerülhettek egy történelmi korú egérfogó társaságába.

retus

A digitális kor csodája, hogy az idő okozta sebek begyógyíthatók házilag is. Se várakozási lista, se vizit díj, se paraszolvencia, se para.

2012. április 23., hétfő

másik kedvenc

Ráadásul aktuális. Ha majd az elkövetkező tavaszi áradások levonulásakor a költő szobra mint valami maszkulin Vénusz emelkedik ki a Duna szennyes árjából az alsó rakparton, jusson eszünkbe e vers.

KÉSZ A LELTÁR
Magamban bíztam eleitől fogva -
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek. Semmiképp se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre.
Ha féltem is, a helyemet megálltam -
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,
ki ingyen adott, azt szerettem érte.
Asszony ha játszott velem hitegetve:
hittem igazán - hadd teljen a kedve!
Sikáltam hajót, rántottam az ampát.
Okos urak közt játszottam a bambát.
Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset - mikor mi volt könnyebb.
Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen,
de ágyban végzem, néha ezt remélem.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem - és ebbe más is belehalt már.

József Attila

bunkócska

A parlament szégyene. A jobboldal szégyene, de sajnos az egész ország szégyene. Az ilyen embereket a "jobb" talponállókból is kitessékelik. Egy európainak nevezett társadalom meg nemhogy a közélet, de a nyilvánosság közelébe sem engedi az ehhez hasonló Zagyvákat. Hej, Te bunkócska, Te olcsó!

2012. április 22., vasárnap

kedvenc versem

Rupert Brooke "A Halak" című verse az, mely legtöbbször felidéződik bennem. Eredeti címe a "A Menny" de Szabó Lőrinc kitűnő fordítása még arra is ügyelt, hogy a cím is egybe csengjen az eredetivel. A halak jegyében születtem, de nem ez az ok amiért kedvelem. Ez egy világnézeti vers. Egyszerű, szellemes. Ritmusa, dallama fülbemászó. Ki megismeri, imádja.A HALAK
Halék (élvezve a meleg
nyarat, a légydus deleket)
megfontoltan töprengenek
létük nagy titkai felett.
Van, mondják, Tavuk, Folyamuk;
de tovább hova visz az út?
Ez a lét, esküsznek rá,
nem minden: hiszen túl silány;
s biztos, hogy valami örök
jó van a Sár és Víz mögött;
s hogy a Folyékonyságban a
szemnek egy Célt kell látnia.
Bölcs sejti és tudja hívő,
hogy nem Szárazság a jövő!
Sárba sár? Övény és Halál?
Nem ez a Vég! Valami vár!
Valahol, túl időn s teren,
vizebb víz, sarabb sár terem!
S ott (így hiszik), ott úszik Ő,
a Folyók Apja, a dicső,
halszerű, pikkelyes, csodás,
mindenható jó Óriás;
s ama Roppant Uszony alatt
Majd megpihennek a halak.
Óh, mondják az örök Vizek
legye horgot nem rejteget,
s ott túlvilági lesz a táj
és mennyei tiszta a sár
és hízott hernyók nyüzsgenek
és paradicsomi nyüvek,
molyok, álcák, mind nagy s kövér,
s giliszta, mely örökkön él.
S a mennyben, mely ennyire szép,
nem lesz föld, mesélik Halék

ford. Szabó Lörinc

2012. április 21., szombat

holokauszt

Ma van az emléknapja az emberi gyalázatnak. Ennek emlékére küldtem el a Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma részére ( hol Grosz Andor remekei is fellelhetők ), a nagybátyám hagyatékában talált karikatúra emléklap egy kópiáját.

arany

Kokárdaszívű műhazafiak országlása alatt jólesik visszaidézni a múltnak azon sziporkáit, melyek e hamisságnak mindenkoron fityiszt tudtak mutatni. Arany János Szózat paródiájának töredéke 1880-ból maradt ránk.


HASADNAK RENDÜLETLENÜL

Hasadnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar!
Bölcsődtül kezdve sírodig
Ezt ápold, ezt takard.
A nagy világon ekivül
Nincs más, amit mivelj:
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt enned, innod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt,
Ez a föld másra sem való,
Csak hogy eltékozold.
Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Bátorság volna ezt a hont
Neked fenntartani.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
Szabad száj! itt csikorgatod
Véres fogaidat.

2012. április 17., kedd

kétharmad

Horn Gyulának kétharmada volt. Nem élt vissza vele. Megbukott. Orbán Viktornak kétharmada van. Visszaél vele. Megbukik?

2012. április 16., hétfő

XXI. század

HIGGS BOSON, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. AMEN.

BLASZFÉMIA ???

2012. április 15., vasárnap

für alle felle

Azok, kik még mindig úgy gondolják, hogy a Kőrkörös Für  Lajos lenne az ország számára az ideális köztársasági elnök, naponta étkezés előtt háromszor tíz percig mereven nézzék a mellékelt portrét. Ha véleményük ezek után sem változik, sürgősen keressék fel kezelőorvosukat, gyógyszerészüket.

2012. április 14., szombat

ugyanaz

...de már hanggal :)

koreai rakéta


pet shop

Pet Shop Girl

betűjáték

Szinte misztikus a hasonlóság. Múlt év vége felé élcelődtem azon, hogy a főpolgármestert csak egy betű különbözteti meg az "utolsó előtti" pártállam fővárosi nábobjától. Áder János és Kádár János nevével is hasonlóan el lehet játszadozni. Doktor gojostol távoztával az űrt vele kívánják betölteni. A nevek kísérteties összecsengése mellett az ideológiák is hasonlítanak egymásra. "A krumplileves legyen krumplileves, oszt' jó napot!" Mivel híveik egyre szűkülő csoportja még mindig egy nyelvet beszél, elvtárs helyett lehetnének nyelvtársak. Siófokon a rendszerváltást idéző kiállításomnak egykoron az volt a címe, hogy "Kádár János a lovát ugratja" A címadó rajzzal illusztrálom a hasonlóságot.

2012. április 13., péntek

narancs szezon


hősterror

Korunk "hőse" a terrorista. Vannak országok, hol ha megkérdik a gyermeket- mi leszel, ha nagy leszel- büszkén vágja rá, terrorista. Sosem fogynak el, mindig jönnek az újak. Itt nálunk az unióban ( milyen jól hangzik ) is előfordulnak. Hazánkban néhány éve a verbális terror már átlépte a parlamenti küszöböt is és sajnos egyre többen tapsolnak hozzá. Napjainkban egy bombagyűjtő talált egy mérgesbombát, mely a kezében robbant. Fura egy világ. Ráadásul Péntek 13!

2012. április 11., szerda

költészet napja

József Attila születése napján ünnepeljük a költészetet. Sajnos nem mindenki. Estére kiderült, hogy a költő szobrát az alsó rakpartra költöztetik, hol a gépkocsi folyamot szemlélheti melyen nem úszik dinnyehéj, már ha látszik a kipufogók füstjétől.

maci

Leváltották a pártállami TV macit. Besározódott. Alantasan kiszolgálta az elmúlt rendszereket. Az újaknak narancs van az arcocskájukon. Igen, többesszám! Hozott magával még egyet, ahogy köll. Bezzeg a tőzsdemaci az maradt pedig helyette jöhetne már egy bika.

2012. április 10., kedd

hajóágyú

"Európa ma szenved, mert elvesztette gyökereit"- mondta Orbán Viktor. Magyarország szenved, mert ki ilyet állít, az elvesztette józan eszét. Állít ő mást is miszerint a hit, a vallás és a teremtés rendjét a vallástalanság és a tudományos világfelfogás, az istentelen kozmosz felé terelik, mi viszont ezzel ellentétes irányban haladunk, nekünk az európai civilizációról és kultúráról más értelmezésünk, felfogásunk van. Valóban, ha ez így van mi ellentétes irányba haladunk. Vissza a tizenkilencedik századba. Ki állítja meg ezt az elszabadult hajóágyút. Még a végén az egész hajó elsüllyed.

2012. április 9., hétfő

locsogó versZöld erdőben jártam,
Fát alig találtam.
Télen mind kivágtág.
Elprivatizálták!
Erről kell locsogni!

Szabad-e locsolni?!

2012. április 6., péntek

ceci n'est pas

mobil

A modern társadalom polgára mobil. Tevékenysége és szükségletei szerint gyorsan változtatja helyét. Nem ismeri a röghöz kötöttséget. Alkalmazkodik a változó kihívásokhoz. Én már csak maradok konzervatív.

kispéntek

Nagypéntek napja van, meg pesach és passover. Minden felekezet elkezdi ünnepelni a maga tavaszát. Ebbe rondított bele az országgyűlés skinhead frakciójának egyik jeles neonácija, mikor mint egy locsolóverset, elmantrázta a 130 évvel ezelőtt is gyalázatosnak ítélt tiszaeszlári vérvádat. Nem csodálkozom. Eldugult az őrláng a kazánban. A gázszerelő, míg megtisztítja egy nagyot zsidózik, mintha ez lenne életének legnagyobb problémája. Az utcán berregve áll egy szivattyús kocsi. A szomszéd emésztőjét üríti. A motor hangját is túlharsogva fejti ki antiszemita nézeteit a gép kezelője. Az ország fertőzött. A szellemi mocsok lefedi még az ünnepnapokat is. Így lesz a nagypéntekből kispéntek. Vajon kialudt az őrláng?

2012. április 5., csütörtök

húsvét

VICC
Két tojásár találkozik a piacon. Azt mondja a tavalyi.
- Vazze!? Hogy Te mekkorára nőttél!!!!
- Na ja! És még mondják, úgy hasonlítunk egymásra, mint két tojás!
KELLEMETES HÚSVÉTOT!

kocka

Szeretem a PÁRKOCKÁT! Nem csak azért mert egykor volt kedves kollégák nyomatják, hanem mert kedvelem a "műfajt". Akár comic strip-nek, csíknak vagy párkockának nevezik, rajongok érte. Egykor magam is próbálkoztam néhánnyal, de akkor még a sajtó nem volt fogadóképes. Ma már a nyomtatotton kívül a háló is rendelkezésre áll. Már csak én nem.

2012. április 2., hétfő

apgréd

Vannak rajzok, melyek kis átalakítással aktuálissá tehetők. Így járt ezzel a kommunizmus összeomlásakor készült Castro rajzom, mely megjósolt valamit, ami nem jött be. Most a pápa kubai látogatását követően frissítettem. Hátha most hatásosabb lesz.

2012. április 1., vasárnap

dili

Európa egy nagy falu. Mint minden falunak, ennek is megvan a bolondja. Most rajtunk röhög a kontinens, ha nem az egész világ. Bár ma van a hivatalos napja az őrületnek, de előre láthatóan prolongálva vagyon a "nagy sikerre való tekintettel".