2009. február 28., szombat

88

Két moebius szalag egymás mellett már nem csak a végtelent, de a halhatatlanságot is jelenti. Kaján Tibi bácsi elérte mindannyiunk örömére. Az Ő munkássága etalon lehet mindazoknak, kik ezen a pályán ténferegnek. Dr. Nagy Károly hívott, hogy hétfőn a Sugár üzletközpont emeleti éttermében 14.30-kor köszöntjük a szakma doeyen-jét, úgy hát aki tiszteletét szeretné tenni, azt várjuk. Császár Tamás ugyanerre hívta fel a figyelmet egy kőrlevélben egy szellemes fotógrafika kiséretében. Mint már korábban jeleztem, Kaján Tibort Kossuth Díjra jelölték. Reméljük, megkapja. Megérdemli. Jó egészséget Tibi bácsi!

2009. február 27., péntek

toondoo

Sokan vannak, akik tele vannak jó ötletekkel de a rajzkészségüket nem fejlesztették. A lehetőség adva van. A toondoo oldalán kreatívkodhatnak kedvükre és még publikálhatják is műveiket a hálón.

monokel


Kilencven májusában jelent meg a Monokel első száma. Ezen kívül, ha jól emlékszem még két szám látott napvilágot. Akkoriban, mint a Ludas munkatársa, a kétfejű liba rajzával köszöntöttem ezt az osztrák - magyar közös kiadványt, melynek címlapján a kiváló Gerhard Haderer gúnyolt ki minket. Más munkáin is megtette. Többnyire csóróságunk volt szarkazmusának tárgya. Akkor nem is bántott, mert jogos volt. Most megint az.


2009. február 26., csütörtök

telefon

Ma már szinte mindenkinek a zsebében lapul egy - két mobil telefon. Alig nyolcvan éve még így oktatták az embereket a távbeszélő helyes használatára. Mégis, mikor a színházban, múzeumban, horribile dictu temetésen megszólal egy-egy extrém csengőhang, arra gondolunk , kezdeni kellene mindent előröl. (Az animáció grafikája igen tetszetős. 1927-ben készült.)

propolice

Nem tudom, mi folyik itt? Csak néhány zsaru töketlenkedéséről van szó vagy gáz van az egész intézménynél? Mór, Miskolc, Veszprém, Tatárszentgyörgy. Baki baki hátán. Importálni kellene néhány szakembert.sancte simplicitas

Azt tudjuk kik okozták a világválságot. Mint a történelem során oly sokszor, most is a bankárok, tőzsde spekulánsok és a politikai "elit" áll a bajok mögött. Korunk naív hőse a kisnyugdíjas ellenben nemcsak életét és vérét, de még a zabját is felajánlja. Mennyi ilyent hallani mostanában a fórumokon. Ez már nem lelkesedés. Ez balgaság. Nem beszélve arról, tálcán kínálják a hatalomnak, hol kezdhetik a megszorítást. Fizessenek akik a bajt okozták. Nekik legalább van miből.


2009. február 25., szerda

spam

Kaptam egy méjlt:

Szia!
A blogodról feltételezhető, hogy spam jellegű tevékenységet folytat. Ha ez nem így van, a helyesbítéshez kérj felülvizsgálatot .
Felülvizsgálat hiányában blogodat 20 napon belül töröljük. Ez idő alatt az olvasók egy figyelmeztető oldalt fognak látni. Kérésed kézhezvétele után blogodat két munkanapon belül felülvizsgáljuk, és zárolását feloldjuk. Ha a felülvizsgálat megállapítja, hogy a blog nem folytat spam jellegű tevékenységet, a blog zárolását feloldjuk, a Blogger irányítópultján látható üzenet pedig eltűnik. Ha ez a blog nem a tiéd, akkor semmit nem kell tenned. Ha vannak más blogjaid is, azokat ez az intézkedés nem érinti.
A spamet automatikus osztályozórendszerrel szűrjük. Az automatikus spamészlelés természetéből adódóan tökéletlen, és olykor helytelenül jelöl meg a tiédhez hasonló blogokat. Az esetleges hibáért elnézésedet kérjük. Ilyen rendszer használatával azonban több tárhelyet, sávszélességet és mérnöki erőforrásokat tudunk a hozzád hasonló bloggereknek biztosítani – a spamküldők helyett.

Köszönjük a megértésedet és a spamellenes munkánkhoz nyújtott segítségedet.
Tisztelettel:
A Blogger csapata

Mik nem vannak???

hamvazó szerda

Hamvazó szerda a virágvasárnapot megelőző negyvenedik nap, egyszerübben a kövér keddet követő szerda. Erre a napra mese jár :)

Esopus fabulái, mellyeket mastan újonnan magyar nyelvre fordított Pesti Gábriel

Az farkasról és az ebről.

Az farkas, mikoron még meg nem villámodott volna, és az erdőbe járna, törtínetszerint talála egy ebet elöl, köszöne neki, és mondá, hogy öremest látná az ő oda jevetit, annak utána meg kérdé őtet, mi dolog volna, hogy olyan sima szőri volna. Mondá amaz neki: Az én uram dolga ez, ki engemet az ő bévséges asztaláról tart, és törilget. Soha nem hálok kívil, hanem benn, és mind a ház népe, mely igen engemet szeret, meg nem mondhatom a képét. Mondá neki a farkas: Bizon bódog eb vagy te, kinek ilyen jó ura törtínt, vaj ha egyitt lakhatnám veled, minden állatoknál bódogbnak alítanám magamat. Az eb mikoron látta volna, hogy a farkas új állapatot kévánna magának, fogadá neki, hogy meg szerzené dolgát az uránál, hogy ő is valamimódon ott lehetne, csak hogy a régi dolgát és keménségét el hadná és szolgálni akarna. El végezék, hogy úgy lenne, és hogy a farkas be menne a faluba. Ott az úton nagy vígan mennek és beszéllenek vala. Annak utána mikoron meg virradott volna, látá a farkas, tehát az ebnek igen meg kopott a nyaka, és mondá neki: Mi dolog ez, hogy az te nyakad illyen igen meg kopott? Mondá neki az eb: Elein igen kegyetlenke valék, szoktam vala meg ugatni és meg marni mind az ösmerőket, s mind az ösmeretleneket, néha az illyen dolgomért uram igen meg haragszik vala reám, és gyakorta való itésekkel illet vala, meg tiltván, hogy senkire ne támadnék, hanem csak az lopóra és farkasra. Én el hagyám a keménséget, de ez jelet el nem hagyhatám. Ezt hallván az farkas, mondá: Én az te uradnak barátságát illyen árron meg nem veszem. Azért maradj békével ez te illyen szolgálatoddal, énnekem kellemetesb az én szabadságom.

Nyomtatott Bécsbe, János Singrenius míhelyébe,
kisasszony havába.

Ezer ötszáz harminchat Esztendőbe.

fegyver

Vannak közöttünk olyan élőlények, akik úgy tartják a fegyver teszi a férfit férfivé. Kultikus imádattal gyűjtenek minden eszközt, mellyel életet lehet kioltani. Minden nap láthatjuk ennek eredményét az esti híradásokban. Bemegy a polgár a moziba, fegyverropogás. Elhalad egy játékterem előtt, fegyverropogás. Bekapcsolja a tévét, fegyverropogás. Már a szavak is úgy csattannak mint a lövedékek. A világ meg széttárja karjait és azt mondja. Ez van, ezt kell szeretni. Nem kell!

2009. február 24., kedd

geronimo

Száz éve halt meg az utolsó szabad apacs. Itt volna az ideje, hogy valaki visszalopja a koponyáját a Yale-ről. Ott tárolják Kádár Jánosé mellett. Ha szükséges akkor újból ki kell ásni a csatabárdot. A csirikavák már nyeregbe szálltak.

mardi gras


Kövér kedd van azaz Mardi Gras. New Orleans francia negyede megtelik felcicomázott ünneplőkkel. Farsang van a javából. Paradicsom fesztiválkor jártam még jóval a Katrina előtt a Bourbon streeten. Akkor nyár volt és nagy élet. Imádtam a várost és reméltem, egyszer még visszatérek. Ma már nem remélem. Nálunk a farsang, a karnevál sokkal szürkébb. Eddig nem értettem miért, de Rózsa B. Gyuri néhány perce küldött egy képet, amely mindenre magyarázatot adott. Az ország előnytelen fekvése az ok :)


mátyás


Azt mondja a népi megfigyelés, hogy ha Mátyás nem talál jeget, csinál. Ma jeget talált, no meg havat. Még most is hullik. Másodszor futok neki a törött lapáttal. Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, folytatja a bölcselet. Húzzál bele, Matyi!

malév


Nyakig bajban a Malév. Amikor orosz tulajdonba adták, azt hitték a gondoknak vége. Most miről szól a hír?
"A vártnál nehezebben halad a Malév-tulajdonos AirBridge (AB) Zrt. tulajdonosi szerkezetének megváltoztatása. Az AB-nek a mai napig Abramovicsék a kisebbségi tulajdonosai, az orosz állami bank, a VEB csak akkor száll be, ha irányítást tud szerezni a cégben, vagy ha a magyarok is adnak pénzt a működtetésre. Utóbbira nincs esély, előbbihez strómanokat kell találni, különben a súlyos pénzhiánnyal küszködő légitársaság napjai meg vannak számlálva."
A törökökkel jobban jártunk volna. A géppark és az üzemanyag valószínűleg olcsóbb lenne, a környezeti ártalmakról nem is beszélve.

2009. február 23., hétfő

123 Manmohan Singh

Amikor egy ismeretlen indiai karikaturista megkért, rajzoljak portrét Manmohan Singh miniszterelnökről, félvállról vettem a témát és csak egy összecsapott vázlatot küldtem. Már bánom. Az ilyen felkérések sokat jelentenek a nemzetközi kapcsolatok építésében. Ahogy a résztvevők listáját néztem, nem sok külhoni névvel találkoztam. A jövőben jobban oda fogok figyelni az ilyen megkeresésekre. A portrét utólag egy kicsit átgyúrtam. Legalább valami gag legyen benne :)

PS: Csak úgy szórakozásból beraktam a szöveget a Google fordítógépébe. Ezt dobta ki:)))

When asked by an unknown Indian cartoonist, draw portraits miniszterelnökről Manmohan Singh, took the matter lightly, and only a rough-and-sketch sent to you. Already mind. Such a lot of requests for the construction of international relations. As I looked at the list of participants is not met in many külhoni name. In the future, I will listen more to such requests. The portrait of a little post-átgyúrtam. At least there should be a gag:)
Ha már itt tartok, akkor néhány részlet a KISGÖMBÖC című mese oda-vissza fordításából:

Kis-zsírsavak

Miután a világon, még az Óperenciás-tengeren túl, egy szegény ember és egy szegény asszony. Ha három lánya és egy kis disznó. Amikor a disznó már jól meghizlalták, vagy azt mondják, hogy két ujja a háton és a zsírt, megölték. A hús betöltve a füstöt, és a zsíros felkötötték a gerenda a padláson, a szelemenre. Ötőjüknek csak egy kis sertés hús, mint eperszem. Már az orja, nyúl, feje mind elfogyott. Miután a zsíros ráéhezett a szegény asszony, a legidősebb lányának mondja:
- Állj fel, kislány, a tetőtérben, a szelemen gerendáról egy kicsit zsíros, a szakács.
Én fel neki, hogy a padláson, mint a szelemenről akarjuk csökkenteni a zsíros, de én azt mondom neki:
- Hamm, mi bekaplak - Én nem viccelek, de tényleg volt.
Watched, várja meg lent a gömböccel ugyan ezt. De a bizalom nem telt el. Azt mondja a nő, akkor a középső lányának:
- Állj fel, kislány, a néni, utána beszélgetni, hogy a kis zsíros.
Vissza a többi lány, szétnéz a padláson, de nem látom sehol nénjét. Ez megy tovább a kémény, és azt szeretné, hogy csökkentsék a kis zsíros, de azt mondja neki:
- Nem nyelt el a nénit, Hamm, bekaplak te! ...

... - Már három lányok apjostól-anyjostól, és a kasza egy csoport katona vett regement, Hamm, bekaplak te!
De amint akartam egy kicsit zsíros, a bécsi hadsereg kést ragadtak a szájában, majd a kihasította. Özönlött Az egyetlen kiút a sok-sok embernek a hadsereg. Aztán mindenki ment a saját vállalkozását: egy kis zsíros árokparton kirepedve a bal oldalon.
Ha a kicsi kis kanász zsíros bicskája Bécs hasította nem az én kis mese lehet, hogy már!

tünde


Kiszel Tünde összevonta szemöldökét. Nem tetszett neki az operabál előtt arénázó punkok hada. Azt üzente szó szerint , hogy itt mindenkinek áll a zászló. Az ő figurája méltón szimbolizálja a magyar celebet, mivel ahhoz óriási tehetség kell, hogy a tehetségtelenséget, a nagy semmit valaki így el tudja adni. Amikor a Sztárvár sajtóbemutatója volt, meghívtak mint a figurák tervezőjét és ott személyesen is megtapasztalhattam mindezt. Tanítani kellene, hogy ezt a silányságot miként váltsuk aprópénzre és akkor talán hamarabb kijutunk a válságból.

2009. február 22., vasárnap

pályázat

Aki még nem jutott hozzá a tavaszi karikatúra pályázat kiírásához az itt és most megteheti, ha a cerkára klikkel.
Here you can get the entry of the XIIIth Hungarian Caricature Art Festival. Just click over red pencil.


chikán


Chikán Attila: "Sürgősen neki kell látni a reformoknak"
Hogy tudja ez az Attila. Tíz éve mit is írt a hogyishívják?

"Bizonyosnak tűnik, hogy távozik Chikán Attila gazdasági és Hámori József kulturális miniszter. Kormányzati körökben Chikán hibájaként tartják számon, hogy a gazdasági tárca nehézkesen működik. A miniszter nem hajtott végre megfelelő személycseréket, ezért az apparátus öntörvényűen dolgozik, sok esetben a kormányprogramtól idegen elemek jelennek meg a döntésekben, a rendeletekben, a törvényjavaslatokban. Koalíciós körökben szívesen látnák, ha Chikán utódja Somody Imre, a kormányfő tanácsadója, a Pharmavit Rt. elnök-vezérigazgatója lenne. "

Mondják, aki nem tudja az tanítja :)

szponzorálás

Hat éve írtam könyörgő soraimat, azóta sem változott semmi. Miket beszélek, változott. Rosszabb lett. És most tetejében itt a válság, tehát ami remény még maradt, annak most annyi.

Tisztelt leendő támogatónk!
Békési „Joe” József vagyok, karikaturista, a MÚOSz karikatúra szakosztályának elnöke és nem kevés sörkedvelő és fogyasztó. 2001 nyarán megkeresett egy Müncheni kolléga (az egyik legnevesebb német karikaturista), hogy néhány magyar karikaturistával vegyünk részt egy sörről szóló album elkészítésében. A könyv kitűnően sikerült. A karikatúrákon kívül a plakátokon át a karikatúrákat ábrázoló alátétekig, némi politikai pikantériát is érintve szinte minden megtalálható benne, ami a sörrel összefügg. Az elmúlt évben az angol és skót társszervezetek vendége voltam. Mintegy zarándoklatként körbevezettek a karikaturisták legkedveltebb szórakozóhelyein. Mindenhol karikatúrákkal voltak dekorálva a falak, nem is beszélve arról, hogy ennek a szakmának külön „pub"-ja van a Fleet Street mellett, melynek neve „The Cartoonist”. Megtapasztaltam, hogy az ilyen intézményekben, már csak a környezet miatt is jobb a hangulat.
A sör és a humor édestestvérek!

2009. február 21., szombat

44A 20. elnök James A. Garfield :)))) Mindössze hat hónapig volt elnök, mivel Charles J. Guiteau úr lelőtte :((((
Kösz Bandi az ötletet.

garfield


Ez a dagadt macska a karikatúraimperializmus szimbóluma. Amíg ott terpeszkedik, csámcsog a magyar sajtótermékek "csíkjaiban", addig ez a mesterség csak másodállásban gyakorolható. A hazai kiskereskedelem, így ígérik, 80% magyar terméket fog forgalmazni. Nem lehetne kiterjeszteni ezt a pozitív protekcionizmust a belföldön előállított karikatúrákra is?

2009. február 20., péntek

fotó


A régi családi fotók, főleg ha házilagos nagyítással készültek, nem képesek ellenállni az időnek. A képek hangulatát a számítógép és hagyományos grafikai eszközök segítségével megkísérlem visszaadni, feljavítani és egy kicsit manipulálni. Jó alkalom erre a húgom névnapja. Rajta próbálom ki először. Ha bejön nála, akkor folytatom. :)

big boatWe invite everyone to take part in the 4th edition of the Big Boat of Humour competition.

In Polish, the word ŁÓDŹ means a vehicle propelled by sails, oars or engine, used as a means of water transport. Almost all around the world, it carries symbolic connotations:
it is an allegory of human fate in both individual and collective dimension,it is associated with courage, when imagining sailors embarking on a voyage across rough oceans, it symbolizes human longing for adventure and some change in life.
Łódź is also the name of the second largest city in Poland which is an inland city with no access to navigable waters. We hope that the name of our metropolis will become an inspiration for graphic artists, especially those with a flair for satire. The theme should be taken up with humour, with panache and perhaps with a bit of poetry...
This explanation, indispensable to foreigners, is also aimed at the Poles, for whom the popular usage of the name of the city might have blurred the sharpness of its paradox.
For the fourth time, the Big Boat of Humour invites all the drawers who would like to face the theme of Lodz, but also – a theme of the city, the technical organization that requires constant reconstruction and renovation. The renovation process often causes frustration among citizens, triggers nostalgic feelings towards the ‘old’, more ‘friendly’ shape of the city but at the same time – gives hope for the ideal city of the future.
City in reconstruction
How does this year’s theme influence the imagination of artists? We hope to see the results in the contest’s exhibition.

Best regards
Piotr Kasiński

A pályázati kiírást a szakosztály blogjára teszem fel.

warhol


"Százak tolongtak már a kiállítás késő délutáni megnyitóján is a szegedi összművészeti központban. Mindenki Andy Warhol világhírű képeit szeretné látni. Annyira nagy az érdeklődés, hogy a központ vezetése akár már szombattól korlátozhatja a látogatók számát. Amennyiben az meghaladja a ház befogadóképességét, az országban elsőként - kultúr-szmogriadót rendel el az intézmény" - így a hír. A pop art királyának kikiáltott hipohonder életművész ifjú korában, 56-ban már járt Szegeden. Akkor még a szmog (fumifugium) kifejezés sem volt ismert.


2009. február 19., csütörtök

sport
Íme a kulturált magyar szurkolók, akik csak a sportbarátság miatt látogattak el a szomszédba. Ők aztán szeretik a focit.

médiamogul

Mindenkinek az jut amit megérdemel. Volt már nekünk a baloldalhoz "közelálló" sajtómágnásunk aki azt hitte, hogy a spanyolviasz az ő "mellékterméke". Dolgoztam neki, tehát tanúsíthatom. A jobboldal is kiizzadott egyet. Széles e hazában nem találtak jobbat. Mint mondottam, mindenkinek az jut amit megérdemel.

2009. február 18., szerda

dalra fakadva

Mikor felhúztam a redőnyt megláttam, megint havazott. Jobb később mint soha. Hólapátot ragadtam és a kamerát is zsebre vágtam. Több mint száz méter várt rám, meg is izzadtam rendesen és még a hólapát is eltörött. Ezek után vettem elő a kamerát, hogy megörökítsem az utókornak a globális felmelegedés előtti utolsó pillanatot. Talán a hangulat hozta, hogy ezt az ausztrál háborús balladát gajdoltam elfúló hangon. A dolog pikantériája, hogy eközben a kenguruk földjén tombol a nyár és a bozóttűz.bulvár

Egy sztepptáncos zálogház tulajdonos teregeti szennyesét úton-útfélen mert az exneje, aki az extraerős műfogsorrögzítők dalnoka néha beszól neki. A kereskedelmi tévék és a bulvárlapok egymást túlharsogva csámcsognak a témán méghozzá oly hangosan, hogy a legcsendesebb otthonokba is behallatszik. Ők ettől celebek. Ilyen ez a világ.

2009. február 17., kedd

hóbagoly


Találgatják, ki kerülhet Boross Péter helyére miután a volt miniszterelnök széke megüresedik. Értesülésem szerint sokan úgy tartják, erre a legalkalmasabb maga Boross Péter lenne.

2009. február 16., hétfő

pirosautó


Volt egy piros autónk. Kis krapek voltam és csak arra emlékszem "pirosautónak" hívtam valamint hogy az ajtaja egyszer becsípte a kezem. Már felcseperedtem mikor megtudtam, egy Ford Eiffel márkájú gépkocsi volt. Rákosi Mátyásnak szüksége lett rá, pedig igencsak viseletes volt és hosszú percekig kellett kurblizni míg beindult. Ám a kommunizmus hajnalán a hatalom, ha igényelt valamit azt meg is kapta. Később még inkább. Kétszáz forint kártérítést kapott atyám a rekvirálásért és hogy a pénz ne vesszen kárba, vásárolt egy tangóharmonikát. Az akkor oly divatos csasztuskák énekléséhez ez az eszköz elengedhetetlen volt. Sajnos a művészi pálya túl rögösnek bizonyult és a zeneszerszám fölöslegessé vált, viszont apa úgy érezte balonkabát nélkül nem ember az ember, ezért a harmónikát egy ilyen felsőruházati cikkre cserélte. Talán már mondanom sem kell, a kabát egy alkalommal a vonaton maradt. Úgy tűnik apám tehetségét én örököltem.

valentin napi utánlövés


Most találtam meg egy régebbi Valentin napi képeslapomat. Ha jól emlékszem a képet magát már tavaly is közzé tettem, de így együtt az igazi.

gyilkos humor

Úgy az ellenzéki mint a kormánypárti humor ma képes szélsőséges reakciókat gerjeszteni. Gondoljunk akár a Móricka képregényre akár a Heti Hetesre, vagy imádják vagy gyűlölik. Egyszerűen ma a politikából nem lehet viccet csinálni, mert bármilyen nézetet is vall a létrehozója, legalább annyi ellenséget szerez mint barátot. Talán ez is része annak a folyamatnak, hogy egyre sótlanabbak, depressziósak vagyunk. A politikán kívül még annyi érdekes dolog van a világon. Ki kellene már heverni a rendszerváltás sokkját főleg gyermekeink érdekében, mert a kis csacsik képesek megismételni a történelem legocsmányabb bal(és jobb)lépéseit. Tegnapelőtt ismét bakancsok csattogtak a Hősök Terén.

retus


Találtam a család régi fotói közt egy igen megviselt filmnegatívot. Tinédzser édesanyám bringával a kerti úton. Beszkenneltem és a szennyeződésektől megszabadítottam, a hiányokat pótoltam és a körülményekhez képest feljavítottam és most elérhetővé teszem a családom minden tagjának határon innen és túl. Boldog február tizenhatodikát. :)

2009. február 15., vasárnap

chaplin pincemozi II


Mint most is, Charlie Chaplin időnként visszatér. Itt még az előző is megtekinthető.

rongyegér

Lakat Tanulóvezető Károly reggel ájuldozva, megcsukló hangon mutatta be a legújabb magyar kultfilm, a "Papírkutya" szereplőit kik majdnem ugyanazok voltak mint egy korábbi magyar kultfilm, az "Üvegtigris" szereplői. Mindkét film lerobbant külvárosi cseplinek eszement bukdácsolásairól szól, mert állítólag ez a magyar valóság. Az ország, hol mindig félig üres a pohár. Hallom, már készülőben van a legeslegújabb kultfilm a "Rongyegér", mely egy lakótelepi csetlőbotló betmen megpróbáltatásairól szól amint szembeszáll az illegális textil és pillepalackgyűjtő maffiával. A szereplőgárda már megvan. Már gondolkodnak a "Papírkutya" paródiáján, a "Fakutya"-n is. Várják a támogatókat.

2009. február 14., szombat

napi üdv 10

valentin

Ma van Valentin napja. Unokázni megyek. Azért összehoztam egy Bálint napi opuszt. :) Mottó: Védekezzünk Ámor nyilai ellen, ki hogy tud.2009. február 13., péntek

13

Még egyszer tizenhárom. Megjelent a XIII. Magyar Karikatúra Művészeti Fesztivál kiírása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Magyar Kultúra Alapítvány
„BENNE VAGYUNK!
ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN”
címmel megrendezi a
XIII. Magyar Karikatúra Művészeti Fesztivált,
2009. április 08-május 10. között.

Pályázatot hirdetünk hazai karikaturisták részére, az alábbi témában: „Magyarország öt éve csatlakozott az Európai Unióhoz”
A hazai karikaturisták fődíja 500.000,- Forint*
További díjak tárgynyeremények.
A szervezők vendég kiállító művészként meghívják a Magyarországgal együtt csatlakozott országok (Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia, Szlovénia) karikaturistáit. A külföldi karikaturisták fődíját** közösen az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ajánlotta fel.
A szervezők a XIII. Magyar Karikatúra Művészeti Fesztiválon szeretnék bemutatni a 2004. évi, „Vigyázat, jövünk! Magyar karika-túra Európába” című, VIII. Karikatúra Művészeti Fesztivál alkotásait is. Ehhez kérjük az akkor pályázatot beküldött karikaturistákat, hogy ismét bocsássák rendelkezésünkre eredeti pályázati alkotásukat.
A művek beérkezési határideje:
2009. március 18. 16 óra
Cím: Magyar Kultúra Alapítvány, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
A zsűri tagjai: Alexander Brody író, reklámszakember; Kalmár Tibor rendező, Kovács István nagykövet, kabinetfőnök, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Marlene Pohle, elnök, FECO; Sándor Erzsi szerkesztő, Magyar Rádió; Agim Sulaj karikaturista, Olaszország.
A Fesztiválra történő jelentkezés a pályázathoz mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és beküldésével érvényes. A szervezők a Fesztiválra beérkezett művek válogatását könyvben is megjelentetik. A Fesztivál legjobb alkotásait a budapesti bemutatót követően (várhatóan 2010. január 31-ig), vándorkiállítások keretében bemutatjuk több hazai és európai nagyvárosban.

Bővebb információ: Magyar Kultúra Alapítvány: Bába Szilvia
Telefon: (+36-) 224-8122; E-mail: bsz@mka.hu Honlap: www.mka.hu

napi üdv 9

péntek 13


Babonás e vagy?? Ha igen, ezt kapd ki! A 13-as számtól való pánikszerű félelemnek tudományos neve is van. Aki ilyesmiben szenved, arra azt mondják, hogy triskaidekafóbiás. Az a balszerencsés aki a péntek 13-i naptól is retteg, a paraskevidekatriafóbia áldozata. Gyógymód: naponta tizenháromóratizenháromperckor tizenháromszor gyorsan egymásután kimondani ezt a szót, hogy paraskevidekatriafóbia.

2009. február 12., csütörtök

darwin

A régi nézeteket valló természettudósok ragaszkodnak a biblikus felfogáshoz, a mózesi teremtés-monda tanához, s annak kronológiai alapján mind a világot, mind magát az emberiséget csak 5000-6000 esztendősnek tartják. Akad köztük olyan is, aki nemcsak a teremtés évét, de hónapját és napját is kiszámítja. Mások azt is tudni vélik, hogy az ősi patriarcháknak milyenek voltak a testi adottságaik. így pl. Henrion francia akadémikus kiszámította, hogy Ádám 27 méter, Ábrahám 9 méter, míg Mózes csak 3 méter magas volt - s ezt a francia akadémián erősen bizonygatta is.

(Charles Darwin: Az ember származása és a nemi kiválasztás)

Ma 200 éve született Charles Darwin.

napi üdv 8morfMár korábban is írtam a módszerről, mellyel a kilencvenes évek elején új szint próbáltam kikeverni a karikatúra palettáján. Ez a bejegyzés inkább csak összefoglaló. A mellékelt cikkek és videódemonstráció meglehetősen pontosan illusztrálják a szándékot, az utat valamint az eredményt.


Valójában soha nem tudtam kiaknázni a benne rejlő lehetőséget de vigasztal az a tudat, hogy mindez egy olyan közegben történt, hol ennél komolyabb, jelentékenyebb innovációk is elbuktak. Vigasztal?


2009. február 11., szerda

aranyceruza

Ritkán ér karikaturistát olyan megtiszteltetés, hogy valahonnan díjat kap. Ez talán annak tudható be, hogy Európában az egyetlen ország vagyunk, ahol ez a kedvelt műfaj, horribile dictu művészet nem talál magának közönséget. Néha azért megtörténik a csoda.
Rák Béla barátom régi"motoros". Nem csak remek karikaturista, de kiváló rejtvényszerkesztő és muzsikus is. Reneszánsz ember. A hír amit kaptam a következő . A Füles Szerkesztősége által 2002-ben alapított Aranyceruza-díjat 2009-ben Rák Béla karikaturista, grafikus kapta. A hír rövid, ami mögötte van az viszont hosszú. Béla nagyon régen, a hatvanas évek közepe óta van a pályán. Megérdemli. Gratulálok.Lehullott a hó. Van vagy másfél centi. Már ennek is örülök. Egy kis fehér a monoton téli szürkeségben jót tesz a léleknek. Lapátolni viszont még nem kell, pedig a lapátot már novemberben az ajtó mellé támasztottam, de még nem kellett kézbe venni. Ez a régi rajz azt jelzi, voltak azért itt telek. És ha még több hóra vágysz, itt egy animáció 1940-ből.


sarok

Tegnap tombolt bennem a kalandvágy no meg az ügyintézési kényszer és nekivágtam a városnak. Kamera is volt nálam, így hát elhatároztam megvalósítom régi tervem. Évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy lefényképezem a Békési utca és a József körút sarán a táblákat és névjegyként fogom használni. Akár hányszor arra vezetett az utam soha nem volt nálam rögzítő eszköz, most viszont kihasználtam a helyzetet és az elkészült képeket még sokszor fogom használni promóciós anyagokon.


Belém hajtani tilos!

2009. február 10., kedd

doór

A képről az a skót ballada jut az eszembe melyben a "gudeman" arra kéri a "gudewife"-ot, hogy "...get up and bar the door". :))

Corinna motor hajtja a szervezését az érettségi találkozónak és ez a motor jól hajt. Kell is az igyekezet, mert fogyunk és ez sajnos nem a testtömeg indexre értendő. Legutóbb például "becserkészte" Doór Ferit, aki az osztály egyik bohóca volt. Ma komoly vállalkozó. Van egy kocsmája, mondja Corinna és nemcsak mondja, de le is fényképezi. Miből lesz a cserebogár? No nem az, melyet Feri az osztály előtt két forinttért megevett. Ma az úgynevezett "celebek" sokkal többért tesznek ilyet agyament reallity showkban. Feriről is megmaradt a harmadikos rajz mely most arra vár, hogy megmutassa magát.

A rajzba belejavított Visky Balás László tanár úr is aki az érettségi előtt távozott, nagy űrt hagyva maga után.

2009. február 9., hétfő

agim


Tiranából Agim Sulaj nagyon találóan fogalmazza meg a jelen gazdasági helyzetet...ami mint mi már jól tudjuk, fokozódik.

napi üdv 7

pleasedrawme

Így láttuk egymást.

hírek


A „Kultúrák párbeszéde” című, XII. Magyar Karikatúra Művészeti Fesztivál válogatása Nagyvárad után, 2009. február 12-március 1. között Kecskeméten, az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központban lesz látható. (www.efmk.hu)

Megnyitó ünnepség: 2009. február 12. (csütörtök), 17 óra

A tárlatot megnyitja: Tóth Veronika, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Uniós Kapcsolatok Főosztályának tanácsosa

Közreműködik: Mujahid Zoltán (www.mujahid.hu)

Legkésőbb keddtől elérhető lesz az idei, a XIII. Magyar Karikatúra Művészeti Fesztivál pályázati felhívása!

2009. február 6., péntek

iránAz iráni kiállításunk feledésbe merült. A partner eltűnt. Kiküldtem a képeket de visszajelzés már hónapok óta nincs. Jönnek viszont más hírek. Irán fellőtte műholdját. Hurrá, mondhatnánk ha nem tudnánk mi van mögötte. Ahmedinejad elnök mond ezt azt. „ Sok ország fejlesztett nukleáris energiát és nukleáris fegyvereket egyszerre... ők most arra használják fegyvereiket hogy másokat fenyegessenek vele… csak azt mondom hogy ezek az országok már maguk is rég letértek az atomenergia békés használatának útjáról, úgyhogy nincs joguk minket kioktatni” vagy „a mártírság mint követendő modell áll a Forradalom harmadik generációja előtt”. Így már másképp néz ki a dolog. Az az Irán mely felé ön mutat, elnök úr nem jó irán (sic) Talán nem is baj, ha az a kiállítás csúszik.